γερουσιακός

γερουσι-ακός, ά, όν,
A of or belonging to the senate,

χρήματα CIG3080

([place name] Teos).

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.